Dlhé Pole

Spoluvlastnícke podiely na lesných pozemkoch a pôde

€45.000,- EUR

45400 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na lesných pozemkoch a ornej pôde v katastrálnom území Dlhé Pole, okres Žilina. 


- Výmera predávaných spoluvlastníckych podielov tvorí celkom 45.400 m2. Pozemky sú evidované na listoch vlastníctva č. 2797, 2837, 2989, 3006, 3065, 3008 (okrem "E" 2979, 3046), 3012 (okrem "E" 2974/1, 3016), 3788, 4551, 3037, 3085, 3038, 3041, 3075, 3083, 3084, 3080, 3089, 3081 pre katastrálne územie Dlhé Pole, okres Žilina, pričom na listoch vlastníctva sú vedené ako Orná pôda, Trvalý trávny porast, Záhrada a Zastavaná plocha a nádvorie.


- Po individuálnej dohode a nacenení možnosť odkúpiť aj vybrané parcely jednotlivo.


- Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov, lesných hospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   45400 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.


- Tabuľku spolu s mapou s vyznačenými parcelami možno nájsť v galérii inzerátu, medzi fotografiami.


- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria