Podhradie

Spoluvlastnícky podiel na lesoch, lúkach a ornej pôde

€22.500,- EUR

18884 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel 1/4 na ornej pôde, trvalých trávnych porastoch a lesoch v katastrálnom území Podhradie nad Váhom, okres Martin.

 

- Výmera spoluvlastníckeho podielu 1/4 tvorí spolu 18.883,50 m2, pričom pozemky sú na liste vlastníctva vedené ako Trvalý trávny porast, Lesný pozemok a Orná pôda.

 

- Nehnuteľnosti sú evidované na liste vlastníctva 1538 pre katastrálne územie Podhradie nad Váhom, obec Podhradie.

 

- Kompletné vyznačenie parciel na mapke a tabuľku predávaných pozemkov možno nájsť v galérii inzerátu.

 

- Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov, lesných hospodárov, poľovníkov, včelárov, prípadne ako investičné pozemky a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   18884 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria