Petrovice

Lesný pozemok v podiele 1/1

€27.500,- EUR

16500 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj lesný pozemok so štedrou výmerou 16.500 m2 vo výlučnom vlastníctve (so spoluvlastníckym podielom 1/1) iba 6 km od okresného mesta Bytča. 

 

Pozemok má výnimočnú polohu – nachádza sa na okraji obce Petrovice a do okresného mesta Bytča trvá cesta autom iba 10 minút.  Prístup k pozemku je bezproblémový - zabezpečený po obecnej ceste.  

 

Pozemok je evidovaný na liste vlastníctva č. 734 (parcely „C“ 254/1, 254/3, 255 a „E“ 255/1, 255/2) pre katastrálne územie Setechov, okres Bytča, pričom na liste vlastníctva sú parcely vedené ako Lesný pozemok a Trvalý trávny porast. 

Výmera:   16500 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

Les tvoria predovšetkým smreky obyčajné (397 ks), s výškou 18 m a hrúbkou 19 cm.  Zvyšok lesného porastu tvoria javory a hraby (60 ks). Les sa nachádza v nadmorskej výške 410-445 m n.m. v 30%-nom sklone. Ide o cca 40 ročný dielec lesa s rubnou dobou 100 rokov. V ďalších rokoch je naplánovaná výchova ďalších 46 stromov, takže do roku 2030 by sa tu nemalo vôbec ťažiť. 

 

GPS súradnice na pozemok: 49.256764, 18.506819.

Obhliadku je možné realizovať kedykoľvek samostatne.

 

Pozemok nie je zaťažený žiadnymi bremenami a je dostupný okamžite. Uvedená cena je konečná a nenavyšuje sa o odmenu pre sprostredkovateľa. Cena zahŕňa vypracovanie zmlúv, právny servis a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria