Hrlica

Spoluvlastnícke podiely na lesoch a ornej pôde

€2.500,- EUR

2824 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

MAREK@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na ornej pôde a lesných pozemkoch v katastrálnom území Hrlica, okres Revúca.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 2.823,67 m2 a pozemky sú na listoch vlastníctva vedené ako Trvalý trávny porast a Orná pôda.

- Nehnuteľnosti sú evidované na listoch vlastníctva 148, 157, 174, 198 a 418 pre katastrálne územie Hrlica.


- Kompletné vyznačenie parciel na mapke a tabuľku predávaných pozemkov možno nájsť v galérii inzerátu.

Výmera:   2824 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov, lesných hospodárov, prípadne ako investičné pozemky a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria