Lysica

Spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku

€9.400,- EUR

6249 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/2 na lesnej parcele v katastrálnom území Lysica, okres Žilina.

 

- Výmera spoluvlastníckeho podielu tvorí 6.249,00 m2. Pozemok – parcela „E“ 1128 - je na liste vlastníctva č. 1229 vedená ako Orná pôda a je vhodná pre lesných hospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).


- GPS súradnice na pozemok: 49.240281, 18.895176. Obhliadku je možné realizovať kedykoľvek samostatne.

Výmera:   6249 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- Vyznačenie pozemku na mape je v galérii inzerátu.

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria