Plavecký Peter

Spoluvlastnícky podiel na lesných pozemkoch

€17.000,- EUR

16692 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Plavecký Peter, okres Senica.

 

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí celkom 16.692,35 m2, pričom pozemky sú evidované na liste vlastníctva č. 499 pre katastrálne územie Plavecký Peter.

 

- Pozemky spravuje štátny podnik LESY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, š.p., IČO: 36038351.

Výmera:   16692 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- Mapa predávaných nehnuteľností je súčasťou fotogalérie.

 

- Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody, ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend.

 

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria