Mestečko

Spoluvlastnícke podiely na lesných pozemkoch a pôde

€17.500,- EUR

14000 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na lesných pozemkoch a poľnohospodárskej pôde (trvalých trávnych porastoch) v katastrálnom území Mestečko, okres Púchov.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 13.987,71 m2, pričom pozemky sú na listoch vlastníctva vedené ako Orná pôda, Trvalý trávny porast, Lesný pozemok a Ostatná plocha.

- Nehnuteľnosti sú evidované na listoch vlastníctva č. 63, 65, 64, 143, 69, 114, 189, 220, 237, 196, 405, 472, 473 a 474 pre k.ú. Mestečko, okres Púchov a pozemky sú vhodné pre lesných hospodárov a poľnohospodárov a tiež do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   14000 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

- Zoznam všetkých predávaných nehnuteľností spolu s mapou možno nájsť v galérii inzerátu.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria