Vrútky

Spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbár)

€3.500,- EUR

3500 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Vrútky, okres Martin.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí celkom 3.545,84 m2, pričom pozemky sú evidované na liste vlastníctva č. 4992 a 4993 pre katastrálne územie Vrútky.

- Pozemky spravuje VRÚTOCKÝ KOMPOSESORÁT, pozemkové spoločenstvo, IČO: 50854500.

Výmera:   3500 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

- Mapa predávaných nehnuteľností je súčasťou fotogalérie.

- Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody, ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria