Vyšné Remety

Spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde

€5.900,- EUR

4001 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Vyšné Remety, okres Sobrance.

 

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 4.001,06 m2

 

- Poľnohospodárska pôda je evidovaná na listoch vlastníctva 147, 373 a 374 pre k.ú. Vyšné Remety a vedená je ako Orná pôda a Trvalý trávny porast. 

 

- Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   4001 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- Tabuľka predávaných nehnuteľností je spolu s mapkou v galérii inzerátu.

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria