Podkriváň

Spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde

€2.000,- EUR

2100 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Podkriváň, okres Detva. 

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 2.094,25 m2, pričom pozemky sú na listoch vlastníctva vedené ako Orná pôda a Trvalý trávny porast.

- Parcely sú evidované na listoch vlastníctva č. 921, 1581, 2620, 2612, 2613, 2619 pre katastrálne územie Podkriváň. 

Výmera:   2100 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

- Predávané pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov, prípadne ako investičné pozemky a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

- Mapu s vyznačenými parcelami a tabuľku predávaných pozemkov možno nájsť v galérii inzerátu.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria