Horný Tisovník

Spoluvlastnícke podiely na investičných pozemkoch

€3.750,-EUR

608 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940 657 140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj lesné, respektíve investičné pozemky v katastrálnom území Horný Tisovník. 

- Celková výmera predávaných spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach, respektíve lesných pozemkoch tvorí 608.10 m2.

- Pozemky sú evidované na liste vlastníctva 1088 pre katastrálne územie Horný Tisovník, okres Detva, pričom časť pozemkov tvoria parcely C 491/1 a C 530, ktoré sú vedené ako trvalý trávny porast a ostatná plocha. Ide o časť lesa neďaleko intravilánu obce Horný Tisovník. Druhá časť pozemkov sa nachádza za rodinnými domami a tvoria ju parcely C 867/1, C 869/1, C 869/4, C 869/8 a E 869/2, ktoré sú vedené ako trvalý trávny porast. Pozemky sú vhodné pre lesných hospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov). 

Výmera:   608 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností. 

- Vyznačenie pozemkov na mape je v galérii inzerátu.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria