Jablonica

Spoluvlastnícke podiely na lesných pozemkoch

€2.350,- EUR

2596 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na lesných pozemkoch v katastrálnom území Jablonica, okres Senica.

 

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 2.596,22 m2 a pozemky sú na listoch vlastníctva vedené ako Lesný pozemok, Trvalý trávny porast a Orná pôda.

 

- Nehnuteľnosti sú evidované na listoch vlastníctva 670, 1735 a 3140 pre katastrálne územie Jablonica.

 

- Kompletné vyznačenie parciel na mapke a tabuľku predávaných pozemkov možno nájsť v galérii inzerátu.

 

- Pozemky sú vhodné pre lesných hospodárov, prípadne ako investičné pozemky a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   2596 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria