Brodské

Spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde

€3.000,- EUR

2630 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Brodské, okres Skalica.

 

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí celkom 2.632,44 m2 a pozemky sú evidované na listoch vlastníctva č. 1092, 1158, 1587, 1590, 5530, 1591, 2334, 1592, 4477, 2333, 3570, 3767 a 5531 pre katastrálne územie Brodské, pričom na listoch vlastníctva sú vedené ako Trvalý trávny porast, Orná pôda a Ostatná plocha.

 

- Mapka s vyznačenými parcelami a tabuľka sa nachádzajú v galérii inzerátu.

Výmera:   2630 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

- Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov, poľovníkov, včelárov, prípadne ako investičné pozemky a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

 

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- Uvedená cena je konečná a zahŕňa kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria