Suchá Dolina

Investičné spoluvlastnícke podiely - Urbár

€1.500,- EUR

4459 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Suchá Dolina, okres Prešov.

Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 4,459.28 m2 a pozemky sú vedené na listoch vlastníctva 987, 988, 1049, 1066 pre k.ú. Suchá Dolina.

Pozemky sú pod správou Urbár Suchá Dolina, pozem. spol., IČO: 42380316.
Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody, ako napríklad pravidelné vyplácanie dividend.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Výmera:   4459 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria