Prašník

Spoluvlastnícke podiely na lesoch a ornej pôde

€13.500,- EUR

7320 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch v katastrálnom území Prašník, okres Piešťany.

 

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 7.320,28 m2, pričom pozemky sú na listoch vlastníctva vedené ako Orná pôda, Trvalý trávny porast, Ostatná plocha, Záhrada a Zastavaná plocha a nádvorie.

 

- Pôda a lesy sú evidované na listoch vlastníctva 4052, 228, 911, 1000, 4150, 4103 a 2903 pre k.ú. Prašník.

 

- Pozemky sú vhodné pre lesných hospodárov, poľnohospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   7320 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- Tabuľka predávaných nehnuteľností je spolu s mapou v galérii inzerátu medzi fotografiami.

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria