Veľopolie

Investičný spoluvlastnícky podiel

€10.500,- EUR

20169 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

MARTIN@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj lesný pozemok rozprestierajúci sa na jednej parcele v k.ú. Veľopolie v spoluvlastníckom podiele 4/20. Celková výmera predávaného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, respektive lese tvorí 20.168,80 m2.

Pozemok je evidovaný na Liste vlastníctva č. 532, s parcelným číslom 281/1, reg. "E" pre katastrálne územie Veľopolie, okres Humenné.

Výmera:   20169 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria