Dohňany

Spoluvlastnícke podiely na pôde a lesných pozemkoch

€12.000,- EUR

8120 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch v katastrálnom území Dohňany, okres Púchov.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 8.120,15 m2, pričom pozemky sú na listoch vlastníctva vedené ako Orná pôda a Trvalý trávny porast.

- Nehnuteľnosti sú evidované na listoch vlastníctva č. 701, 1261, 1863, 1660, 1661, 2353 a 2106 pre k.ú. Dohňany a pozemky sú vhodné pre lesných hospodárov a poľnohospodárov a tiež do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov). Predávané pozemky sú v obvode projektu pozemkových úprav podľa rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav č. OU-PB-PLO-2020/011984-002 (P-106/2021), a preto by malo v blízkej dobe dôjsť k ich sceľovaniu a výhodnému zhodnoteniu.

Výmera:   8120 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

- Zoznam všetkých predávaných nehnuteľností, ako i mapka sú v galérii inzerátu.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria