Reľov

Investičné spoluvlastnícke podily v urbári

€1.700,- EUR

2955 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

MARTIN@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Reľov a Hágy.

Výmera spoluvlastníckych podielov súboru pozemkov tvorí spolu 2.955,35 m2

- Pozemky sú evidované na Liste vlastníctiev č. 757, 758, 1010, 948, 949 pre k.ú. Reľov.
- a na Liste vlastníctva č. 389 pre k.ú. Hágy.
- Pozemky spravuje Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Reľov, IČO : 42381215 

Výmera:   2955 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend. 

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria