Topoľovka

Investičné spoluvlastnícke podiely

€7.000,- EUR

12280 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde v katastrálnom území Topoľovka, obec Humenné. 

- Celková výmera predávaných pozemkov tvorí spolu 12.280 m2 (1,23 hektára) a predmetné pozemky sú na listoch vlastníctva evidované ako Orná pôda, Trvalý trávny porast, Zastavaná plocha a nádvorie a Záhrada.

Výmera:   12280 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

- Poľnohospodárska pôda je evidovaná na listoch vlastníctva:
- LV 801 s podielom 1/1. Parcela C 725/12 je v našom výlučnom vlastníctve bez ďalších spoluvlastníkov - cena za samostatnú parcelu €5.000,- EUR

- LV 764, 1198. Na týchto listoch vlastníctva sú predávané parcely v podielovom spoluvlastníctve 1/4.

- Vyznačenie pozemkov na mape je v galérii inzerátu.

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria