Veľké Trakany

Investičné spoluvlastnícke podiely

€16.500,- EUR

20006 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948 204 174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde v k.ú. Veľké Trakany a k.ú. Pribeník okres Trebišov situovaných na slovensko-maďarskej hranici vo Východoslovenskej nížine s vysokou bonitou poľnohospodárskej pôdy.

Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 20.005,52 m2 (2 Hektáre) a pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).


Výmera:   20006 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií

Pozemky sú evidované na číslach listov vlastníctiev 903, 904, 906, 1399, 862 pre k.ú. Veľké Trakany (19.076 m2)
a na LV 627, 1204, 1607, 1213, 1606 pre k.ú. Príbeník (929 m2)

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria