Žehra

Investičné spoluvlastnícke podiely - Urbár

€750,- EUR

1467 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely lesov a pasienkov (urbáru) v katastrálnom území Žehra a Dúbrava.

Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 1 466,92 m2

Pozemky sú evidované na liste vlastníctva 369, 370, 374, 394, 402 pre katastrálne územie Žehra a na LV 557 pre  katastrálne územie Dúbrava, okres Spišská Nová Ves.
Pozemky sú pod správou Urbárske a pozemkové spoločenstvo Žehra, IČO: 31310940.

Investičná príležitosť a zároveň možnosť stať sa podielnikom resp. členom v pozemkovom spoločenstve (urbariáte), z ktorého plynú mnohé výhody ako aj napríklad pravidelné vyplácanie dividend.

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Výmera:   1467 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria