Župkov

Investičné spoluvlastnícke podiely

€780,- EUR

1575 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

MARTIN@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na lesných pozemkoch v k.ú. Župkov. Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 1.575,00 m2. Pozemok parcelné číslo 2871, reg. "C" je evidovaný na liste vlastníctva č. 1506 pre katastrálne územie Župkov, okres Žarnovica.

Výmera:   1575 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria