Štrvrtok na Ostrove

Investičné spoluvlastnícke podiely

€1.950,- EUR

955 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

MARTIN@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde v k.ú. Štvrtok na Ostrove. Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 955.31 m2. Pozemky parcelné číslo 318, 486, 543, 544 reg. E sú evidované na liste vlastníctva č. 839 a pozemky parcelné číslo 409, 410 reg. E na liste vlastníctva č. 1651 pre katastrálne územie Štvrtok na Ostrove.

Výmera:   955 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria