Žirany

Investičné spoluvlastnícke podiely

€4.400,- EUR

3940 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Ponúkam na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde a lesoch v katastrálnom území Žirany, okres Nitra.

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 3940 m2.

- Pozemky sú evidované ako Orná pôda, Vinica a Trvalý trávny porast (TTP).
- Tabuľka predávaných nehnuteľností spolu s vyznačením parciel na mape je v galérii inzerátu.

- Pozemky sú vhodné pre poľnohospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.


Výmera:   3940 m2
Možnosť prenájmu:   ÁNO
Možnosť splátok:   ÁNO

Viac informácií


- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria