Podbranč

Poľnohospodárska pôda v podiele 1/1

€2.500,- EUR

1400 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

POZEMKY@SLOVAKESTATE.COM

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj poľnohospodársku pôdu v plnom podiele 1/1 v katastrálnom území Podbranč, okres Senica.

- Parcela „E“ 4121 s výmerou 1.399,00 m2 je evidovaná na liste vlastníctva 75 pre k.ú. Podbranč ako Trvalý trávny porast.

- Mapku a fotografie s vyznačením parcely možno nájsť v galérii inzerátu.

- Pozemok je vhodný pre poľnohospodárov, prípadne ako investičný pozemok.

- Uvedená cena je konečná a zahŕňa kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Výmera:   1400 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií


Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria