Jelšovec

Spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku

€600,- EUR

445 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0948204174

pozemky@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel na lesnom pozemku v katastrálnom území Jelšovec, okres Lučenec.

 

- Výmera spoluvlastníckeho podielu predstavuje 445,00 m2, pričom pozemok (parcela „C“ 1513) je na liste vlastníctva č. 996 evidovaný ako Lesný pozemok.

 

- Vyznačenie parcely na mapke možno nájsť v galérii inzerátu, medzi fotografiami.

 

- Pozemok je vhodný pre lesných hospodárov, poľovníkov, včelárov, prípadne ako investičný pozemok a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   445 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria