Košická Polianka / Vyšná Hutka / Krásna

Spoluvlastnícke podiely na ornej pôde a lesoch

€2.500,- EUR

2821 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícke podiely na poľnohospodárskej pôde, lesných pozemkoch a pasienkoch v katastrálnych územiach Košická Polianka, Vyšná Hutka a Krásna.

 

- Výmera spoluvlastníckych podielov tvorí spolu 2.820,89 m2, pričom pozemky sú na listoch vlastníctva vedené ako Orná pôda.

 

- Poľnohospodárska pôda a lesy sú evidované na listoch vlastníctva 919 pre k.ú. Košická Polianka, 567 pre k.ú. Vyšná Hutka a 5910 pre k.ú. Krásna.

 

- Pozemky sú vhodné pre lesných hospodárov, poľnohospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   2821 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

 

- Tabuľka predávaných nehnuteľností je spolu s mapou v galérii inzerátu medzi fotografiami.

 

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria