Ižop

Spoluvlastnícky podiel na lesných pozemkoch

€500,- EUR

351 m2


KONTAKT NA PREDAJCU:

0940657140

marek@slovakestate.com

Špecifikácia nehnuteľnosti

Spoločnosť Slovak Estate s.r.o. ponúka na predaj spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 1/6 na lesných parcelách v katastrálnom území Ižop, okres Dunajská Streda.


- Výmera spoluvlastníckeho podielu tvorí 351,33 m2. Pozemok – parcely „E“ 933 a „E“ 934- sú na liste vlastníctva č. 352 vedené ako Lesný pozemok a sú vhodné pre lesných hospodárov a do prebiehajúceho projektu komasácií (sceľovania pozemkov).

Výmera:   351 m2
Možnosť prenájmu:   NIE
Možnosť splátok:   NIE

Viac informácií

- KOMASÁCIE: Sceľovanie pozemkov je projekt prebiehajúci po celom území SR, ktorého úlohou je "sceliť" veľmi rozdrobenú a nevyporiadanú pôdu v extraviláne (nezastavanom území - lesy, lúky, pôda...) na Slovensku. Po scelení sa spočíta každému majiteľovi pozemkov jeho celková výmera v danom katastrálnom území a svoju pôdu dostane na jednom (alebo viacerých) pozemkoch v 100% podiele 1/1, kde bude výlučným vlastníkom celého pozemku a bude s ním môcť nakladať podľa vlastného uváženia. Územia sa sceľujú na základe viacerých faktorov postupne. Kúpa spoluvlastníckych podielov na pôde je teda vhodnou investičnou voľbou, nakoľko aj pôda rastie na hodnote medziročne takmer neustále, rovnako ako iné typy nehnuteľností.

- Mapa s vyznačenými parcelami je v galérii inzerátu.

- GPS súradnice pozemku: 47.844042, 17.727185

- V cene je zahrnutý kompletný právny servis vrátane prípravy kúpnych zmlúv, vklad do katastra nehnuteľností a správne poplatky.

Zaujala Vás táto nehnuteľnosť? Kontaktujte nás.

KONTAKTUJTE NÁS

Galéria